Autovraky Mobile | Mathesio.cz

Autovraky

Pro Ministerstvo životního prostředí jsme znovu vytvořili kompletní webovou část informačního systému pro práci s autovraky. Součástí zakázky bylo i vytvoření uživatelsky přivětivé komponenty pro tvorbu ad hoc reportu.

“Zásadní pro nás bylo správné propojení všech komponent. Informační systém musí správně zobrazovat libovolná data nad více tabulkami.”

K samotnému projektu se dále vázala veškerá dokumentace komplexně popisující fungování programu. Důležité bylo také zajištění kompatibility i na starších operačních systémech.

Technologie v projektu