Autovraky | Mathesio.cz

Autovraky – Informační systém odpadového hospodářství

Pro Ministerstvo životního prostředí jsme znovu vytvořili kompletní webovou část informačního systému pro práci s autovraky. Součástí zakázky bylo i vytvoření uživatelsky přivětivé komponenty pro tvorbu ad hoc reportu.

Zásadní pro nás bylo správné propojení všech komponent. Informační systém musí správně zobrazovat libovolná data nad více tabulkami.

K samotnému projektu se dále vázala veškerá dokumentace komplexně popisující fungování programu. Důležité bylo také zajištění kompatibility i na starších operačních systémech.

Technologie v projektu