Centrální registr dopravců | Mathesio.cz

Centrální registr dovozců

Pro Ministerstvo dopravy jsme dva roky rozvíjeli centrální registr dopravců fungující na principu informačního systému ve webové aplikaci. Jedná se o rozsáhlý evidenční systém napojený na několik různých subjektů. Rozsáhlou databázi využívali zejména krajští úředníci po celé České republice. Webová aplikace sloužila mimo jiné k registrace dopravců, jejich řidičů a příslušných vozidel, včetně evidence dokladů, pokut a přestupků.

Největší výzvou bylo zařídit, aby databáze zvládla bez problémů komunikovat i s dalšími souvisejícími webovými službami. Práce s obrovským množstvím dat byla sice náročná, ale o to více motivující.

Systém byl propojený s ARES a pak se na něj napojovaly některé aplikace, které běžely v konkrétních regionech jako doplňky pro příslušné úřady. Pro komunikaci s externími systémy bylo využíváno webových služeb a XML pro přenos datových objektů. Systém obsahoval autentizaci dvoufázovou autentizaci pomocí certifikátu a hesla.

Databáze zahrnovala objekty, jejich vztahy a také platnosti. Toto flexibilní schéma rozšiřovalo možnosti relačního schématu a umožňovalo flexibilní definici změn například z důvodu změn zákonů apod.

Technologie v projektu