Czechtrade E-learning Mobile | Mathesio.cz

Czechtrade
E-learning

Díky speciálně vytvořené administraci bylo možné vytvořit například dialogové bubliny pro nadabované texty, a to včetně časování, nebo různá interaktivní cvičení. Snažili jsme se o zatraktivnění výuky formou interaktivních cvičení a namluvených dialogů animovaných aktérů, což umožnilo lepší zapojení uživatele do celého procesu.

“Výzvu pro nás představovalo především vytvoření a synchronizace všech interaktivních prvků. Při tvorbě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze samotných prezentací.”

Cílem projektu bylo vytvořit webovou aplikaci, která umožňovala tvorbu interaktivních e-learningových kurzů včetně exportu do SCORM. Aplikace obsahovala mimo jiné podporu pro tvorbu rozhovorů různých animovaných postaviček formou dialogových bublin včetně nastavení časování, tak aby sedělo k dabovaným komentářům.

Webová aplikace také umožňovala pomocí nastavení v administraci tvorbu různých interaktivních prvků (např. klikatelná komponenta pro tvorbu drag&drop cvičení). Díky tvorbě nastavení různých interaktivních prvků v administraci se pak výrazně usnadnila tvorba vlastních e-learningových kurzů. Pomocí této aplikace vzniklo několik interaktivních elearningových kurzů a testů v oblastech marketingu, managementu, práva, první pomocí, ke kterým jsme tvořili obsahovou náplň i grafiku.

Použité technologie