PublicWifi Mobile | Mathesio.cz

PublicWifi

Produkt je unikátní prostředek pro sběr zpětné vazby od vašich zákazníků. PublicWifi vám pomůže dlouhodobě kontrolovat kvalitu vašich služeb, a to i v době vaší nepřítomnosti. Stejně tak můžete nástroj využít k oslovení svých klientů přes Facebook a zacílit přímo na ně. PublicWifi oživuje routery.

Chcete raději získat organický přísun uživatelů na Vaší FB stránce? Vyberte variantu připojení s udělením LIKE. Chcete vlastní branding Wi-Fi nebo zobrazit uživateli cokoliv při připojení? I toto PublicWifi nabízí. Nástroj využívá platformu RouterOS, do které bylo třeba implementovat velké množství jindy normálně dostupných mechanismů.

“Snažili jsme se projekt koncipovat tak, aby byl dostupný na co nejvíce místech. Samozřejmostí se muselo stát dimenzování pro vysoké zatížení. Vytvořit plně optimalizovaný produkt bylo výzvou; někdy bylo možností pro konkrétní krok opravdu hodně, jindy žádná.”

Zobrazení captive portálu je běžně dostupnou funkcí lepších routerů. Povolit však přístup na základě OAuth autentizace či události v rámci FB API vyžaduje vlastní implementaci na míru. Zobrazení captive portálu mimo sandbox anonymního okna vyžadovalo vývoj unikátní technologie využívající přesné a velmi rychlé komunikace s routery na základě realtime požadavků každého uživatele připojujícího se na Wi-Fi. Obsluhu naplánovaných rekonfigurací routerů v RabbitMQ zajišťuje optimalizovaný NodeJS server udržující přímé spojení s API všech routerů pro dynamické změny konfigurace síťových prvků v rámci milisekund.

Použité technologie